★★★★★ Views: 2 552

Likimo analizė

Likimo analizė, likimo korekcijos, datų ir laiko parinkimas Rytų mokslų metodais. Tai itin stiprios Rytų technikos, dirbančios su Likimu, erdve ir laiku. Svetainės puslapyje Datų parinkimas jau rašiau apie tai, kad su Likimu gerai dirba Baczy, su erdve – Fengšui, su laiku – QMDJ. Ten taip pat yra parašyta, kad iš šių trijų fundamentalių dalių, susideda Bendra Žmogaus Sėkmė. Todėl, jei norite daugiau apie tai pasiskaityti, pereikite į aukščiau minėtą straipsnį paspaudę nuorodą Datų parinkimas. O šiame puslapyje nagrinėsime tik likimo analizės niuansus.

Likimo analizė

Likimo analizė. Baczy dviem žodžiais

Kaip jau rašiau puslapio pradžioje, su likimu labai gerai dirba Baczy, arba „Keturių Likimo Stulpų“ sistema. Šiai sistemai jau beveik 4.000 metų. Todėl, kad ir kas ką sakytų, šio laikotarpio tikrai pakanka, kad sistema mokėtų pakankamai gerai „skaityti“ žmogaus likimo knygą. O jei bandyti apie šią sistemą ir jos galimybes parašyti knygą, prireiktų parašyti ne vieną knygą, bet keliolika. Ir tai dar neaišku, ar viskas jose bus surašyta. O kur dar naujausios Rytų technikos, kurias kiekvienais metais vis atsiveža Rytų Mokslų Meistrai. Bet tai nereiškia, kad tos, senosios, veikia prasčiau. Kaip pavyzdį to, siūlau paskaityti šį straipsnį Horoskopai ir Likimo Knygos. Beje, minėtame straipsnyje ataskaitas iš likimo knygos sugeneravo kompiuterinė programa Sėkmės FS-4, kurią galima nusipirkti.

Likimo analizė. Ką Baczy gali

Kaip pavyzdį, paimsiu 2016 m. prezidento rinkimus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Asmeniškai aš, jau pačių rinkimų pradžioje skaičiau Rytų Mokslų Meistrų, Mokytojų, dėstytojų ir pakankamai stiprių mokinių prognozių suvestines. Po rinkimų, prognozių rezultatai buvo tokie:
Meistrai ir Mokytojai – beveik 100% iš anksto pasakė, kas taps prezidentu. Beveik 100% dėl to, kad tarp Didžiųjų Meistrų yra tokių, kurie yra atskirti nuo Klasikinės Mokyklos, ir kurie jau visiems laikams praradę Kanalą. Štai jie ir padarė tą „beveik“. Dėstytojų ir mokinių prognozės – pasitvirtino apie 70%. Daug tai ar mažai, tie beveik 100% ar 70%. Manau, tai gerokai daugiau, nei standartinė tikimybė 50/50. O jei paklausite, ko prireikė tokių puikių rezultatų gavimui, atsakymas bus paprastas – pretendentų likimo analizės Baczy metodu. Tik pabandykite įsivaizduoti, kokio gi stiprumo yra įrašas vieno žmogaus likimo knygoje, lyginant su kelių šimtų milijonų rinkėjų valia. Gerai pagalvokite. Ir tada tikrai suprasite, kad ir Jūsų likimo knyga nėra paprasta brošiūra…

Ko dažniausiai klausia

Pradėsiu nuo to, kad iš 100 klausiančiųjų, 98 atvejai – Moterys. Gal dėl to klausimuose dažniausiai figūruoja vaikai, šeima, santykiai su antrąja pusele. Kas liečia Moterų klausimų dėl vaikų, tai čia beveik visada tas pats – vaikų sveikata. Po to, klausiama santykių perspektyvų su antrąja pusele. O jau tik po to, jei Moteris dar turi jėgų, žiūri save. Ir nors daugelis Mokyklų sako, kad save žiūrėti reikėtų pirmiausiai, situacija vis tiek yra tokia, kokia yra. Ir nieko čia nepadarysi – įtakoti klausimų eiliškumo ar formavimo – negalima. Dar labai didelis kiekis klausimų būna iš kategorijos „suderinamumas su naujai sutiktu vyriškiu“. To, dažniausiai, klausia merginos. Yra dar du dažnai užduodami klausimai: „kada sutiksiu antrąją puselę“ ir „ką daryti, kad antroji puselė atsirastų“. Tai patys sunkiausi klausimai, nes labai dažnai vos tik pradėjus dirbti, matai tų klausimų priežastis. Ir būna tokių priežasčių, kurių merginai ar Moteriai sakyti tiesiog nesinori. Tada tenka ieškoti variantų ar korekcijų.

Likimo analizė. Ko Baczy negali

Būna atvejų, kai Moterys, dėl įvairių priežasčių, turi dvi ir daugiau gimimo datų. Tada sakoma, kad tokia Moteris turi kelias likimo knygas. Ir jei tokios Moterys vaikų susilaukia, anūkai pas tokias Moteris jau nėra dažnas reiškinys. Arba dukros neišteka, arba jos nesusilaukia vaikų ir t.t. O viena iš to priežasčių – nei būsimi žentai, nei būsimi anūkai, neranda kurioje likimo knygoje jiems „prisiparkuoti“. Kitaip sakant, ateinantis į gyvenimą vaikas nežino, į kokią likimo knygą jam ateiti. Štai tada jau ir Baczy tampa bejėgė. Dar pastebėjau, kad jei Moteris nežino savo tikrojo gimimo laiko, labai dažnai pas tokias Moteris gimsta tik mergaitės. Ir tokiais atvejais Baczy jau ne daug kuo pagelbės.

Likimo analizė. Paslaugos ir kainos

Čia yra tik vienas punktas: Vienos situacijos analizė (ir korekcijos, jei yra būtinybė) – 23.60 EUR. Tačiau yra keli „bet“. Pavyzdžiui:
1. Kito žmogaus likimo knygos tyrinėti be jo sutikimo – negalima;
2. Suderinamumą ir santykių scenarijus su kitu žmogumi tyrinėti galima, jei tas žmogus turi sąsajų su paslaugą užsakiusio žmogaus likimo knyga. Pavyzdžiui, jei mergina ruošiasi tekėti, per jos likimo knygą galima matyti ne tik būsimą vyrą, bet ir jo tėtį, mamą, santykių su jais niuansus ir kitus dalykus;
3. Be jokių apribojimų žiūrėti savo vaikus gali mamos, kol tie vaikai dar neturi savo vaikų arba kol jiems dar nėra 21-eri, arba mergaitės dar nebuvo pastojusios iki 21-erių;
4. Kito žmogaus likimo knygos tyrinėti negalima, jei jis neseniai buvo pas kokią nors būrėją, raganą ir t.t.. Na ir žinoma yra kitų dalykų, dėl kurių likimo knygą tyrinėti ne visada galima.

Trumpas reziumė

Pabaigai norėčiau kelis žodžius pasakyti apie sąvokas, kurias žmonės gana dažnai traktuoja neteisingai. Kalba eina apie Likimą ir Likimo Knygą. Iš tikrųjų – tai nėra tas pats. Likimo Knyga yra instrumentų ir instrukcijų rinkinys, kurie žmogui duoti atidirbti viską, kas yra įrašyta jo Likime. Vieni – patys su viskuo susitvarko, kitiems – reikia padėti. Bet pagalba ateina visada! Todėl, Mylėkite vieni kitus, ir Saugokite.

Jei turite klausimų,

parašykite į datuparinkimas@gmail.com